Training situationeel leiderschap volgen

Training situationeel leiderschap kan je helpen met het leiden van teamleden in verschillende situaties. Een goede leiderschap is belangrijk om de prestaties van het team naar een hoger niveau te tillen. Er zijn verschillende leiderschappen die toegepast kunnen worden in een team. Het is belangrijk dat de beste leiderschapsstijl wordt toegepast op de situatie. Training situationeel leiderschap leert je om goed om te gaan met verschillende situaties van een team. Het is belangrijk om het team goed te analyseren om te kunnen bepalen welke leiderschapsstijl het beste werkt. Hier zul je te weten komen wat situationeel leiderschap inhoudt en wanneer je het kunt toepassen. 

Wat is training situationeel leiderschap?

Situationeel leiderschap is eigenlijk een stijl waarbij meerdere leiderschapsstijlen worden toegepast. Er zijn in totaal 4 stijlen die toegepast kunnen worden. Welke leiderschapsstijl wordt toegepast hangt af van de situatie waarin een team zich bevindt. De 4 leiderschapsstijlen zijn sturend, coachen, ondersteunen en delegeren. Bij een sturende leiderschapsstijl zal de leidinggevende de meeste beslissingen nemen. De leidinggevende geeft de teamleden instructies die ze moeten uitvoeren. De teamleden hebben bij deze stijl zelf niet zo veel verantwoordelijkheden. Bij training situationeel leiderschap zullen de teamleden worden beoordeeld door middel van het halen van targets. De KPI is daarbij erg belangrijk. Het sturende gedrag zorgt niet voor ontwikkelingen in een team doordat de teamleden zelf geen denkwerk hoeven te doen. Maar de teamleden worden wel opgeleid om wat meer verantwoordelijkheid te nemen. De coachende leiderschapsstijl zorgt er wel voor dat de teamleden wat meer verantwoordelijkheid hebben. De teamleden worden hierbij minder aangestuurd, maar je houdt nog wel toezicht op de output. De teamleden moeten wat meer denkwerk doen om zelf kleine beslissingen te nemen.

De volgende leiderschapsstijl in training situationeel leiderschap is het ondersteunend gedrag. Hierbij is communicatie met de teamleden erg belangrijk. De leidinggevende neemt hierbij een ondersteunende rol voor de ontwikkeling van de teamleden. In gesprekken probeert de leider manieren te vinden om de teamleden te motiveren om nieuwe skills te leren. Als leidinggevende is het hierbij belangrijk om aan de wensen van de teamleden te voldoen die ze helpen om nieuwe dingen te leren. Deze leiderschapsstijl geeft de basis voor de delegerende leiderschapsstijl. Bij deze leiderschapsstijl hebben de teamleden de meeste verantwoordelijkheid. De teamleden zijn verantwoordelijk voor de beslissingen en de primaire taken die uitgevoerd moeten worden. De leidinggevende focust hierbij op andere zaken van het bedrijf als het aanscherpen van de bedrijfsvisie. 

Wanneer zijn de verschillende leiderschapsstijlen toe te passen?

Een training situationeel leiderschap kan in veel situaties ingezet worden. Wanneer teamleden nog niet over de juiste kennis en motivatie beschikken kan er gebruik worden gemaakt van de sturende leiderschapsstijl. Wanneer de teamleden wat meer kennis hebben opgedaan kan er gebruik worden gemaakt van de coachende leiderschapsstijl. Wanneer de teamleden de motivatie hebben om te willen groeien, kan er gebruik worden gemaakt van de ondersteunende leiderschapsstijl. Wanneer de teamleden over voldoende kennis en motivatie beschikken om zelfstandig te werken kan er gebruik worden gemaakt van delegerend leiderschap. Een management training voor situationeel leiderschap van TeamSpeling leert je de situatie te analyseren en de juiste leiderschapsstijl toe te passen.